Vision

“Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.”

PFHP is een platform en tentoonstellingsruimte in Ede waarin het fotografisch beeld in elke vorm en vanuit elke invalshoek het uitgangspunt is. Het is een ontmoetingsplek van en voor makers en het publiek. Wij ondersteunen en initiëren projecten op het vlak van maatschappelijke vraagstukken en autonome kunst.

Stichting PFHP Non-profit platform voor humanistische fotografie.

Wij werken vanuit de visie van de inclusieve maatschappij en hanteren het credo ‘Think global act local’. Wij zijn een platform dat de fotograaf en de kunstenaar ruimte biedt voor experiment in vorm en expressie.

  1. Onze kennis en expertise over het fotografisch beeld zetten wij in voor educatieve en maatschappelijk gerelateerde zaken waarin fotografie een rol speelt. Zowel overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen bij ons terecht. Naast onze lokale oriëntatie zoeken wij verbinding met nationale en internationale partners
 Doelstellingen
  • −  De stichting creëert een podium voor beeldcultuur, fotografie, cross-over media en exposities.
  • −  In de publieke sfeer presenteert de stichting de werken van zowel bekende als opkomende hedendaagse fotografen.
  • −  Door middel van workshops voor professionele fotografen en kunstopleidingen stelt de stichting belangrijke thematische en esthetische accenten binnen het huidige medialandschap aan de orde en draagt bij aan het publieke debat over sociale en politieke problemen.
follow us