Vision

Foundation Platform for Humanistic Photography

Mission:

“Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.”

We live in a society of images, people document their lives with cameras instead of a diary and letters. Images seem more accessible, more direct and universal then words. We communicate and tell our stories through images.

In short; imagery has become our most important form of communication. Imagery possesses

characteristics by which it can differentiate itself from the word culture. We are not talking about mass communication, but about a new form of communicating through images, whereby an interaction between two parties exists, in relation to society and socializing. The culture, nowadays, appears to be a visual one.

Mission interest in people and a fascination for imagery

We are convinced that everybody can join society and have a full social life. The foundation focuses on relevant issues in society. Humanistic issues that concern people in vulnerable circumstances, like young and old people and newcomers. The foundations wants to promote that vulnerable groups can participate in society. The foundation creates a platform for photography and cross-over media, organizes and coaches workshops and organizes activities like debates, group exhibitions about contemporary subjects.

Target group

People in vulnerable circumstances, young and old people, newcomers, people with an limitation, transgender, national and international partners, like centers for art education, museums, amateur and professional photographers and artists.

Goals

The foundation does research and develops special training programs for vulnerable groups.

The foundation creates a platform for photography and cross-over media, workshops, education, cognition, debates, and exhibitions.

In the public domain the foundations presents work from know and emerging contemporary photographers.

Through workshops for professional photographers and art schools, the foundation discusses important and aesthetic subjects within the current media landscape and contributes to the public debate about social and political problems.

 

 

——————————————————————————————–

 Stichting PFHP Non-profit platform voor humanistische fotografie.

Visie

“Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.”

* “Wij leven in een beeldcultuur, mensen documenteren hun leven niet meer door middel van dagboeken of brieven, maar met de camera. Beelden lijken toegankelijker, directer en universele dan woorden te zijn, wij communiceren en vertellen onze verhalen door middel van beelden”.

Kortom; beeldtaal is onze communicatievorm geworden. Beeldtaal bezit eigenschappen waarmee het zich kan onderscheiden van woordcultuur. Het gaat hier niet over massacommunicatie, maar meer over de nieuwe vorm van beeldcommunicatie, waarin de wisselwerking tussen twee partijen bestaat, in relatie tot socialisering en samenleving. Er is hier sprake van visuele cultuur als tijdsdiagnostiek.

Missie: interesse voor mensen en fascinatie voor beeldtaal

We zijn ervan overtuigd dat iedereen kan meedoen aan het maatschappelijk leven. De stichting richt zich op maatschappelijk relevante kwesties, zoals humanistische issues met betrekking tot mensen in kwetsbare situaties zoals jongeren, ouderen en nieuwkomers. De stichting wil bevorderen dat kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan de samenleving. De stichting creëert een podium voor beeldcultuur, fotografie en cross-over media, geeft begeleiding daarin, organiseert activiteiten zoals debatten en groepsexposities over actuele onderwerpen.

Doelgroepen

Mensen in kwetsbare situaties, jongeren, ouderen, nieuwkomers, mensen met een beperking, transgenders – nationale- en internationale partners, zoals centra voor kunsteducatie, musea, instituten, amateur- en professionele fotografen en kunstenaars.

Doelstellingen

  • − De stichting pleegt onderzoek en ontwikkelt speciale trainingsprogramma’s voor kwetsbare groepen.
  • −  De stichting creëert een podium voor beeldcultuur, fotografie, cross-over media en exposities.
  • −  In de publieke sfeer presenteert de stichting de werken van zowel bekende als opkomende hedendaagse fotografen.
  • −  Door middel van workshops voor professionele fotografen en kunstopleidingen stelt de stichting belangrijke thematische en esthetische accenten binnen het huidige medialandschap aan de orde en draagt bij aan het publieke debat over sociale en politieke problemen.
follow us