Platform

Project van Wim Salki

‘Heaven…to whom it concerns’

Het project ‘Heaven…to whom it concerns’ is een vervolg van het project Before I forget… Frühstuck bei Tiffany. In tegenstelling tot voorgaande projecten heb ik de conclusie getrokken dat ik niet bezig wil zijn met een onderzoek maar dat ik een subjectieve beschrijving maak van de dingen zoals ik ze ervaar. Bepalend daarin is mijn achtergrond en de ingewikkelde relatie tussen identiteit en authenticiteit.

project van Mohan Dehne

Syrian elsewhere

In het project Syrian Elsewhere brengt Mohan Dehne die dubbele ‘verbondenheid’ tot uiting door een driedimensionale verticale scheidslijn aan te brengen op de portretfoto die vervolgens weer tweedimensionaal wordt afgedrukt. De wisseling van twee- naar driedimensionaliteit is een metafoor voor de verandering in perspectief.

follow us