Education

Individueel coachen

We bouwen een stevig fundament waarop jij je ontwikkeling als fotograaf en mens kunt voortzetten. We geven je inzicht in je talenten en bieden je zicht op effectieve werkprocessen. Onze gemeenschappelijke focus ligt op een globale, langdurige ontwikkeling waarin jij je werk kunt plaatsen in een groter geheel.

Research 

De stichting pleegt onderzoek in samenwerking met deskundige en ontwikkelt speciale trainingsprogramma’s voor kwetsbare groepen.

 

Workshops

De stichting organiseert workshops voor professionele fotografen en kunstopleidingen stelt belangrijke thematische en esthetische accenten binnen het huidige medialandschap aan de orde en draagt bij aan het publieke debat over sociale en politieke problemen.

follow us