Our team

The founders of the foundation are photographers, image creators, art-teachers and investigators with an unique and diverse background. We share a deep interest in humans, culture and imagery. We provide years of experience in the field of teaching and coaching.

De oprichters van de stichting zijn fotografen, beeldmakers, en onderzoekers met unieke en verschillende achtergronden. Ze delen een diepe interesse in mensen, cultuur en beeldtaal. Ze bieden een jarenlange ervaring op het gebied van onderwijs, begeleiding en coaching.

Wim Salki: Voorzitter – education project leader   

Art change the world and I am what I am and what I am needs no excuse

Kunst verandert de wereld, dag in en dag uit. Het is mijn manier om naar onze wereld te kijken, niet enkel om te accepteren dat de wereld is zoals hij is maar verandert zoals hij moet zijn. Mijn kunst is er om de wereld te vormen en te kneden naar een beeld zoals ik mij die voorstel. Een wereld waarin ‘For the loser now, Will be later to win” en ‘And keep your eyes wide’ de norm is en verandering voortdrijft en waarin inclusion geen vreemd woord is maar het normale. Een manier van denken en kijken die ik samen met ander wil leren en verder geven aan andere om onze kijk op de wereld tot werkelijkheid te maken.

Art changes the world, day in and day out. It is my way of looking at our world, not only to accept that the world is as it is but changes as it should be. My art is to shape the world and to mold it into an image as I imagine it. A world in which ‘For the loser now, Will be later to win’ and ‘And keep your eyes wide’ is the norm and drives change and in which inclusion is not a foreign word but normal. A way of thinking and looking that I want to learn together with others and give to others to make our view of the world a reality.

www.wimsalki.com

Mohan Dehne: art director

De mens en omgeving zijn centraal in mijn werk, de interactie ertussen zorgt voor spannende, interessant weergave van de werkelijkheid. ik zoek constant naar nieuw uitdaging. Onderzoek en experimenteren staat dus bij mij nooit stil.

studeerde aan de universiteit Faculty of Fine Arts te Damascus in 1989 af. In 1990 tot 1994 ging ik in de schilderkunst verdiepen aan de hogeschool voor beelden kunst in Boedapest. Sinds 2000 woonachtig  in Nederland, na het afronden van mijn opleiding fotografie en mediakunst in 2005 werk ik als autonome fotograaf.  

Vanuit mijn passie voor fotografie en beeldtaal, geef ik regelmatig coaching en begeleiding in het gebied van fotografie. Ik geloof dat ik de weg naar je verbogen passie en creativiteit kan vinden. En ik weet jou te stimuleren om jouw eigen weg naar jou doeleind te vinden.

The people and environment are central to my work, the interaction between them makes for an exciting and interesting representation of reality. I am constantly looking for a new challenge. So research and experimentation never stops with me. graduated from the University of Fine Arts in Damascus in 1989. In 1990 to 1994 I went into painting in the art school in Budapest. Since 2000 living in the Netherlands, after I completing my education in photography and media art in 2005.

www.photostudio25.nl

Henk Pouw:  education

Ik ben een verhalenverteller, niet in woorden maar in beelden. De verhalen waar ik van hou zijn die van mensen die vaak tegen de maatschappelijke verdrukking in, iets van hun leven willen maken. Die er voor gaan omdat ze daar zelf voor kiezen. Fotografie is voor mij hét middel om die verhalen in beeld te brengen. Op die manier wil ik laten zien dat het mogelijk is om dromen en ambities te realiseren. Ik ben gevormd in het middelbaar beroepsonderwijs, eerst in de uitvoering en later in het management. Ik heb veel ervaring met het werken met zowel kwetsbare als succesvolle jongeren. Ik heb ervaren dat goed onderwijs jongeren uitdaagt om boven zichzelf uit te stijgen.

I am a storyteller, not in words but in images. The stories I love are those of people who, often against the oppression of society, want to make something of their lives. Who go for it because they choose for it themselves. For me, photography is the most important means to bring these stories into the picture. In this way I want to show that it is possible to realize dreams and ambitions.

I was formed in secondary vocational education, first in the implementation and later in the management. I have a lot of experience in working with both vulnerable and successful young people. I have experienced that good education challenges young people to rise above themselves.

follow us